Voorwaarden en regels - COVID19

Hoera! Het jeugdhuis mag terug open!

Maar het zal er wel iets anders er aan toegaan…
Deze unieke situatie vraagt ook een unieke regeling. Onze bezoekers willen we op deze pagina informeren met alle maatregelen, voorwaarden en regels die Jeugdhuis Malmejo treft en van hun bezoekers vraagt tijdens de café-avonden.

De bezoeker gaat stemt in dat hij/zij de voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Per tafel worden de contactgegevens van één gast ten laatste bij aankomst geregistreerd en gedurende 14 dagen bewaard om de eventuele contact tracing nadien te vergemakkelijken. Deze contactgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de bestrijding van COVID-19 en de bezoekers geven daarvoor hun toestemming. Bezoekers die weigeren wordt de toegang ontzegd.
 2. Het jeugdhuis voorziet alle andere nuttige beschermingsmiddelen voor de vrijwilligers van het jeugdhuis zoals die door de overheid worden voorgeschreven, zoals bv mondmaskers of hygiënische hand- schoenen.
 3. Het jeugdhuis duidt zelf de plaatsen/tafels aan. De bezoekers wordt gevraagd om hen zo weinig mogelijk te verplaatsen en rond te lopen. Er mogen maximaal 4 personen aan een tafel zitten.
 4. Er wordt alleen aan tafels bediend, dus géén statafels of gebruik van de bar. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren en/of bestellen aan de bar of rechtstaand is dus niet toegestaan.
 5. Tafels worden zo opgesteld dat de 1,5 meter tussen de bezoekers die aan verschillende tafels zitten, gewaarborgd is, ook wanneer de bezoekers naar de toiletten gaan. De tafelcapaciteit wordt hieraan aangepast. Van deze regel kan enkel worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv van plexiglas, minimaal 1,80m hoog).
 6. De vrijwilliger van het jeugdhuis die de bezoekers bedient, wast en ontsmet voortdurend de handen en draagt een mondmasker.
 7. Tafels en stoelen worden na het vertrek van de bezoekers ontsmet, alvorens nieuwe bezoekers mogen plaatsnemen. Alles wat op tafel kwam, wordt na het vertrek van de bezoekers in de afvalcontainer gegooid of wordt gereinigd en ontsmet.
 8. Het jeugdhuis stimuleert het contactloos of elektronisch betalen en wil zoveel mogelijk cash vermijden.
 9. Het jeugdhuis sluit om 23u00 stipt.
 10. Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in het jeugdhuis (biljart, darts …) is niet toegelaten tot wanneer de overheid anders beslist.
 11. De bezoeker gaat akkoord dat hij/zij de regels volgt die ter plekke worden opgelegd en volgt alle voorschriften die schriftelijk en mondeling werden gecommuniceerd.
 12. Gebruik van het sanitair door niet-bezoeker is niet toegestaan.
 13. Wanneer een bezoeker zich onwel voelt, lichte symptomen van eender welke ziekte vertoont of denkt ziek te zijn, blijft hij/zij beter thuis.
 14. De bezoeker gaat akkoord het huisreglement te kennen van JK Malmejo.
 15. Het huisreglement van JK Malmejo gaat als volgt:
  • Iedere persoon die het lokaal van jeugdclub Malmejo betreedt verklaart zich akkoord met het huishoudelijke reglement van jeugdclub Malmejo. Het huishoudelijk reglement geldt ook voor activiteiten van de Malmejo die buiten het lokaal doorgaan.
  • De opener/sluiter van dienst hebben samen met de verantwoordelijken voor de ledenwerving het recht om iemand om gegronde redenen de toegang te weigeren. Zij mogen ook bepaalde leden schorsen, mits bekrachtiging van de raad van bestuur achteraf.
  • Drugs (zowel hard als soft) zijn steeds verboden. Bij betrapping volgen er sancties. Sancties worden opgelegd na overleg door raad van bestuur.
  • Alcohol is toegestaan, mits inachtname van de volgende regels:
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar.
  • Er wordt ook geen alcohol geschonken aan personen die tekenen van dronkenschap beginnen te vertonen.
  • Roken in het jeugdhuis is niet toegestaan.
  • Achter de tapkast mogen enkel de tappers van dienst, vervangers (door de opener/sluiter aangeduid) of de opener/sluiter van dienst. De tappers zijn verantwoordelijk voor wat zij aan de bezoekers schenken.
  • Enkel dj’s en bestuursleden mogen de bus betreden en de dj-apparatuur bedienen.
  • Vandalisme, fysiek/psychisch geweld en diefstal zijn verboden. De daders worden gesanctioneerd. Sancties worden opgelegd na overleg door raad van bestuur.
  • DJ’s zijn verantwoordelijk voor het naleven van de geluidswetgeving.